Splošni pogoji

Ta internetna stran je namenjena širjenju informacij in nasvetov, izobraževanju in širjenju znanja ter deljenju izkušenj.
Vsi člani se trudimo za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu družbe.